Arbetar Ni med budgetarbete på kvällar och nätter för att hinna med olika "dead-lines"? Det behövs inte med ett LEAN orienterat ekonomiarbete.

I många företag sammanställs ekonomisk information under tidspress. Och stress!
Det kan undvikas.
Därför utvecklar vi ett verktyg
som hjälper ekonomiavdelningar att bli klar - utan övertidsarbete.