Enkla arbetsmetoder, anpassade för människor med
blandade kunskaper och erfarenheter, av att skapa innovationer.

Principer

Volym:

Innovationer via ständiga förbättringar.
Många små idéer ofta, leder till stora resultat.

​Samarbete:

- Fler skapar mer.

- Alla ska vara med.

Öppenhet:

Idéutbyte i team ger mer - inte mindre. Var öppen med problem
och sök prestigelöst efter alla tänkbara lösningar.
Först individuellt - sen i grupp.